home barudan izložbe single compact flat highspeed specijalne oprema polovne laseri software konac pribor novosti akcija kontakt

RAMOVI ZA KAPE -UREDJAJ ZA VUNICU - UREDJAJ ZA KANAP - IGLA ZA PROSECANJE - CILINDRICNI RAM - RAM ZA CARAPE
AUTOMATSKI RAM - RAM ZA TORBE - RAMOVI ZA DZEPOVE - LASERSKO SECENJE - UREDJAJ ZA SLJOKICE - STANDARDNI RAMOVI
 
PRAVA I PRIVATNOSTI


Korišćenje usluga, servisa i softvera ovog sajta podrazumeva da prihvatate uslove i ograničenja korišćenja kao i sve izjave o odgovornosti vlasnika sajta i administratora. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, ne možete koristiti usluge sajta.

Samim korišćenjem usluge, smatra se da Vi razumete i prihvatate sve pomenute naznake. Smatramo da od tog trenutka nadalje usluge koristite pod naznakama pravila i odredbama odgovornosti.

SVI LIČNI PODACI POTREBNI ZA UPOTREBU, NADZOR ILI DRUGE AKTIVNOSTI SU UNEŠENI SLOBODNOM VOLJOM KORISNIKA SA NAMEROM KORIŠĆENJA SAMO U SVRHE SERVISA KOJE PRUŽAJU PROGRAMI. SVAKA UPOTREBA ILI ZLOUPOTREBA BILO KOJIH PODATAKA NIJE U NAMERI AUTORA PROGRAMA ILI VLASNIKA SAJTA. UVEK POSTOJI MOGUĆNOST PREUZIMANJA PODATAKA UZ POMOĆ NE PREDVIĐENE OPERACIJE KOJA SE SVRSTAVA U ZLOUPOTREBU ILI KRIMINALNO DELO. POUZDANOST SVIH SERVISA ZAVISI OD NIZA FAKTORA I PARTNERA KOJI PRUŽAJU LOGISTIKU. SMATRAMO DA STE UPOZORENI NA OVE MOGUĆNOSTI I DA U POTPUNOSTI PRIHVATATE SVE NAVEDENE I POTENCIJLNE, NE NAVEDENE RIZIKE.

Opšta pravila

Opšta pravila sajta naglašavaju odgovornost prema pojedinim delovima sajta i moguće upotrebe podataka.

Pravila se primenjuju na sve servise, usluge i delove sajta.

  • da biste mogli da koristite usluge, prvo morate da prihvatite uslove korišćenja usluge. Ne možete koristiti usluge ako ne prihvatite uslove.
  • svi podaci na sajtu su dostupni posetiocima
  • lični podaci ukoliko se koriste su zaštićeni i nisu javno objavljeni
  • vlasnik sajta ima pravo na izmene kataloga, sadržaja, brisanje sadržaja i druge aktivnosti na sajtu
  • vlasnik sajta nije odgovoran za eventualne prekide i nedostupnost informacije preko ovog sajta i njegovih servisa
  • sve prijave u katalogu su individualne i automatski podležu pravilima sajta
  • svi korisnici su automatski saglasni sa pravilima sajta
  • vlasnik sajta i administrator kao i provajder ne odgovaraju za rad bilo kog servisa sajta
  • ponašanja korisnika ne mogu biti suprotni imperativnim zakonskim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, niti ugovorima, konvencijama i kodeksima koje je prihvatila InfoLogistika, a o čijem prihvatanju od strane InfoLogistike je Klijent obavešten.
  • svako narušavanje integriteta podataka, autorskih prava i drugih elemenata PODLEŽE ZAKONSKIM NORMAMA.

U slučaju da Korisnik ugrozi bezbednost i integritet servisa vlasnik sajta i administratori zadržavaju pravo da trenutno UKINU nalog Korisnika bez prethodnog upozorenja.

UKOLIKO KORISNIK POVREĐUJE VIŠE ZAKONSKE NORME, MOŽE BITI PRIJAVLJEN NADLEŽNIM ORGANIMA VLASTI!

Pravila korišćenja

Softver se neprestano usavršava da bi korisnicima pružio najbolje moguće iskustvo. Prihvatate i slažete se da se oblik i karakter usluga koje softver pru ža može povremeno menjati bez prethodnog obaveštenja.

Kao deo neprestanog usavršavanja, vi prihvatate i slažete se da vlasnik sajta i administrator može da po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja prestane (trajno ili privremeno) da pruža usluge (ili bilo koje funkcije usluga) vama ili korisnicima uopšte, a bez prethodnog obaveštenja. U svakom trenutku možete da prekinete sa korišćenjem usluga. Nije potrebno da posebno obavestite vlasnika sajta kada prestanete da koristite usluge.

Prihvatate i slažete se da, ako vlasnik sajta i administrator onemogući pristup vašem nalogu, nećete moći da pristupate uslugama, detaljima svog naloga i bilo kojim datotekama ili drugom sadržaju koji se nalazi na vašem nalogu.

Prihvatate i slažete se da, iako vlasnik sajta i administrator možda trenutno nije ustanovio gornju granicu za broj podataka koje možete da šaljete ili primate putem usluga ili za veličinu prostora za skladištenje koji se koristi za pružanje bilo koje usluge, vlasnik sajta i administrator može u bilo kom trenutku i po sopstvenom nahođenju podesiti takve gornje granice.

Korisnik - klijent mora korektno da koristi ponuđene servise i materijale sa sajta poštujući sva pravila bezbednosti, integriteta i autorskih prava.

Sajt (vlasnik i administrator) se ogradjuje od odgovornosti posledica gubitka podataka ili sadržaja stranice korisnika - klijenta. Klijenti su dužni da se sami brinu o rizicima kako bi izbegli dodatne probleme do kojih može doći pri gubljenju podataka stranice ako kod nije pravilno ispisan ili dodje do gubitaka podataka zbog drugih faktora (nestanka struje ili prekida internet veze pri ubeležavanju izmena podataka, oštećenja računara, upada trećeg lica u korisnički - klijentov nalog za izmene stranica i dr.).

Slažete se da ste jedino vi odgovorni (i da vlasnik sajta i administrator nema nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojim trećim stranama) za bilo kakvo kršenje vaših obaveza određenih uslovima, i za posledice svakog takvog kršenja (uključujući i bilo koji gubitak ili štetu koju vlasnik sajta i administrator može da pretrpi).

Korisnik - klijent ima tehničku podršku i uputstvo za korišćenje servisa sajta. S tim u vezi je samo on odgovoran ako nije pravilno upućen u korišćenje editora i načinu izmena podataka.

Korisnik - klijent ne sme da pri upotrebi editora i forme za unos i izmene podataka stranice koristi sredstva koja mogu da oštete sistem, odnosno bazu podataka i sam websajt kao i druge korisnike - klijente. Korisnik - klijent ne sme da koristi štetne programske kodove koji bi mogli da naškode sajtu i njegovim klijentima. Ako korisnik - klijent povredi ovaj član biće istog trenutka obrisan sa naloga kao korisnik.

Slažete se da nećete biti uključeni u bilo koju aktivnost koja ometa ili može da poremeti usluge (ili servere i mreže koji su u vezi sa uslugama).

Korisnik - klijent je dužan da se pridržava pravila korišćenja i da bude upućen u sadržaj članova ovih pravila korišćenja. Vlasnik sajta i administrator se ogradjuje od odgovornosti ako korisnik - klijent nije upoznat sa pravilima korišćenja, jer je postavljen tekst link ka stranici sa ovim pravilima korišćenja na sajtu da je saglasan sa pravilima korišćenja servisa. U suprotnom ne može da koristi sadržaj sajta.

Trebalo bi da budete svesni da sadržaj koji je predstavljen kao deo usluga, uključujući, bez ograničenja, oglase u uslugama i sponzorisani sadržaj u uslugama može da bude zaštićen pravima nad intelektualnom svojinom koja su vlasništvo sponzora ili oglašavača koji obezbeđuju taj sadržaj kompaniji vlasnik sajta i administrator (ili vlasništvo osoba ili kompanija u njihovo ime). Ne možete da menjate, iznajmljujete, dajete u najam, pozajmljujete, prodajete, delite ili kreirate radove koji proizilaze (u celini ili delom) iz sadržaja osim ako vam vlasnik sajta i administrator ili vlasnici tog sadržaja nisu to eksplicitno odobrili u posebnom ugovoru.

Ukoliko se niste pisanim putem dogovorili sa kompanijom vlasnik sajta i administrator, ništa u uslovima korišćenja usluge vam ne daje pravo da koristite bilo koje vlasnik sajta i administrator-ovo zaštićeno ime, zaštitni znak, zaštitni znak usluge, logotip, naziv domena ili druge karakteristične zaštitne oznake.

Slažete se da u toku korišćenja usluga nećete koristiti bilo koji zaštitni znak, zaštitni znak usluge, zaštitno ime i logotip bilo koje kompanije ili organizacije na način koji može ili ima za cilj da prouzrokuje nesporazum u vezi sa vlasnikom ili ovlašćenim korisnikom takvih znakova, imena ili logotipa, osim ako vas pisanim putem vlasnik sajta i administrator nije izričito ovlastila za to.

Vlasnik sajta i administrator vam u nekim slu čajevima daje licencu koja je lična, svuda dostupna, za koju se ne plaćaju autorski honorari, koja se ne može dodeliti nekom drugom i koja nije ekskluzivna. Ova licenca služi za korišćenje softvera koji pruža vlasnik sajta i administrator kao deo svojih usluga (dalje u dokumentu „softver“). Jedina svrha ove licence je da vam omogući da koristite i uživate u prednostima usluga koje obezbeđuje vlasnik sajta i administrator, na način koji je dozvoljen uslovima korišćenja usluge.

Slažete se i razumete da ste vi odgovorni za očuvanje poverljivosti lozinki koje su u vezi sa bilo kojim nalogom koji koristite da biste pristupili uslugama.

U skladu sa tim, slažete se da ćete jedino vi biti odgovorni vlasniku sajta i administratoru za sve aktivnosti na vašem nalogu.

Ako primetite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje svoje lozinke ili naloga, slažete se da ćete odmah obavestiti vlasnika sajta ili administratora putem kontakta objavljenog na sajtu.

Vlasnik sajta i administrator može u bilo kom trenutku da prekine svoj zakonski ugovor sa vama u sledećim slučajevima:

Ako ste prekršili bilo koju odredbu uslova (ili postupali na način koji jasno pokazuje da ne nameravate ili niste u stanju da postupate u skladu sa odredbama uslova); ili

Ako je vlasnik sajta i administrator zakonom obavezan da to učini (na primer, ako je pružanje usluga protivzakonito ili to u međuvremenu postane); ili

Ako je partner sa kojim vam je vlasnik sajta i administrator ponudio usluge raskinuo odnose sa kompanijom vlasnik sajta i administrator ili prestao da vam nudi usluge; ili

Ako vlasnik sajta i administrator prestaje da pruža usluge korisnicima u zemlji u kojoj živite ili u kojoj koristite uslugu; ili

Ako pružanje usluga od strane kompanije vlasnika sajta i administratora, po mišljenju ili nekom drugom kriterijumu, prestaje da bude komercijalno održivo.

Usluge se pružaju takve kakve su, a vlasnik sajta i administrator, njene podružnice i partneri, kao i njeni izdavači licence ne daju vam nikakvu garanciju koja se odnosi na usluge.

Kompanija, vlasnik sajta i administrator, njene podružnice i partneri i izdavači licence naročito ne tvrde niti vam garantuju sledeće:

- da će korišćenje usluga ispuniti vaše zahteve,

- da će korišćenje usluga biti neprekidno, bezbedno, na vreme i bez grešaka.

- da će bilo koja informacija dobijena od vas kao posledica vašeg korišćenja usluga biti tačna ili pouzdana i

- da će greške u radu i funkcionalnosti bilo kog softvera koji vam je dat kao deo usluga biti ispravljene.

Nijedan uslov, nijedna garancija i nijedan drugi uslov (uključujući bilo koje podrazumevane uslove u vezi sa zadovoljavajućim kvalitetom, svrsishodnošću i usklađenošću s opisom) ne primenjuju se na usluge, osim kada je to izričito navedeno u uslovima.

Ništa što je navedeno u uslovima neće uticati na zakonska prava koja imate kao potrošač i koja ne možete da izmenite ili izbegnete zakonskim ugovorom.

Ništa što je navedeno u ovim uslovima neće isključiti ili ograničiti odgovornost kompanije vlasnika sajta i administratora za gubitke koji se ne mogu zakonski isključiti ili ograničiti primenljivim zakonom.

Kompanija vlasnik sajta i administrator, njene podružnice i partneri, kao i izdavači dozvole koji podležu opštim odredbama iz goren navedenog člana, neće vama odgovarati za:

Bilo kakve posredne ili posledične gubitke koje sami izazovete. Ovo uključuje bilo kakav gubitak zarade (bilo da je direktno ili posredno nanet), gubitak klijentele ili poslovnog ugleda ili bilo kakav gubitak podataka koji je nanet vama;

Bilo kakav gubitak ili štetu koju nanesete kao rezultat:

Bilo kakvog oslanjanja na potpunost, tačnost ili postojanje oglašavanja ili kao rezultat odnosa ili transakcije između vas i nekog oglašavača ili sponzora čiji se oglasi pojavljuju u uslugama

Bilo kakvih promena koje vlasnik sajta i administrator može da izvrši u uslugama ili zbog bilo kakvog trajnog ili privremenog prekida u obezbeđivanju usluga (ili bilo kojih mogućnosti usluga);

Brisanja, oštećenja ili nemogućnosti da se sačuva bilo kakav sadržaj i drugi komunikacioni podaci održavani ili prenošeni od strane ili putem vašeg korišćenja usluga;

Vaše nemogućnosti da kompaniji vlasniku sajta ili administratoru pružite precizne informacije o nalogu;

Vaše nemogućnosti da očuvate bezbednost i tajnost svoje lozinke i detalja o nalogu;

Ograničenja odgovornosti koje vlasnik sajta i administrator ima prema vama u gore navedenom članu primenjuju se bez obzira na to da li je vlasnik sajta i administrator konsultovan ili ne, ili da li je trebalo da bude svestan mogućnosti pojavljivanja ovakvih gubitaka.

Slažete se da vam vlasnik sajta i administrator može dostavljati obaveštenja putem e-pošte, redovne pošte ili postavljanjem obaveštenja u uslugama, uključujući i ona obaveštenja koja se tiču uslova korišćenja usluge.

INFOLOGISTIKA JE AUTOR SERVISA I PROGRAMA KOJI SU KREIRANI SA NAMEROM DA POMOGNU KORISNICIMA I KLIJENTMA I DA IZ NJIH IZVUKU NEKU KORIST ILI ZADOVOLJSTVO. INFOLOGISTIKA, AUTORI I PARNERI NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST ZA ZLOUPOTREBU PROGRAMA U BILO KOJE SVRHE.

INFOLOGISTIKA POSEDUJE UGOVORE SA KLIJENTIMA KOJIMA JE ISPORUČILA PROGRAM. MOGUĆE JE DA SE CEO PRGRAM, SERVIS ILI DEO PROGRAMA UPOTREBLJAVA NEOVLAŠĆENO BEZ UGOVORA SA INFOLOGISTIKOM. INFOLOGISTIKA NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NASTALU ŠTETU PRILIKOM UPOTREBE ILI ZLOUPOTREBE KOMPJUTERSKIH PROGRAMA ILI POJEDINIH DELOVA PROGRAMA. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI OBUHVATA SVE RADOVE INFOLOGISTIKE OD DOKUMENTACIJE, PROGRAMSKOG KODA, SKRIPTOVA, HTML STRANICA I DIZAJNA ČIME SU OBUHVAĆENI SAJTOVI U CELINI.


Zadržavamo pravo na izmenu specifikacija bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.
Prikazane slike ne moraju da odgovaraju stvarnom izgledu.
Copyright ©2004-2020. Sva prava zadržana. Pročitaj prava i privatnost.
adresa: Medjunarodni put 77b, 21233 Čenej, Novi Sad, Srbija
tel: 021 714-631, 714-478, 714-629, mob/vib:: 065 22-23-533

e-mail: office@global-tradeyu.com, skype: barudan.srbija

LogOn